ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพานฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน


506 หมู่ที่ 3 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน ตั้งอยู่ที่

506 หมู่ที่ 3 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครนเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน

ได้แก่ 0573558000337
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนเครน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*