ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย เสื้อผ้า เครื่องประดับ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์


111 หมู่ที่ 8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์ ตั้งอยู่ที่

111 หมู่ที่ 8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์

ได้แก่ 0573558000701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้งซิสเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*