ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าพืชผลทาการเกษตร และคนโดยสาร ทั้งทางบกและทางน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์


252 หมู่ที่ 8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

252 หมู่ที่ 8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์

ได้แก่ 0573559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*