ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และเมล็ดพันธุ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ


117 หมู่ที่ 2 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ ตั้งอยู่ที่

117 หมู่ที่ 2 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ

ได้แก่ 0573559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณยิ่งเจริญ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*