ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร


29 หมู่ที่ 5 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร ตั้งอยู่ที่

29 หมู่ที่ 5 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร

ได้แก่ 0573559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรบุตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*