ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตามพิธีศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์)


250 หมู่ที่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

250 หมู่ที่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0573559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โกลเด้นฟรุต (ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*