ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว  ชอยซ์  คอนซัลแทนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์


412/28 หมู่ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์ ตั้งอยู่ที่

412/28 หมู่ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์

ได้แก่ 0573559000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัว ชอยซ์ คอนซัลแทนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*