ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า


410/371 หมู่ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า ตั้งอยู่ที่

410/371 หมู่ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า

ได้แก่ 0573559000152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. พัฒนาการค้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*