ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำท่าทราย ขุดทราย ดูดทราย เพื่อนำมาจำหน่าย รวมทั้ง หิน ดิน ทราย หินลูกลัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี


234 หมู่ที่ 1 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี ตั้งอยู่ที่

234 หมู่ที่ 1 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี

ได้แก่ 0573559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ทรายดี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*