ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์


188/59 อาคารดีคอนโดฮาย หมู่ที่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่

188/59 อาคารดีคอนโดฮาย หมู่ที่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์

ได้แก่ 0573559000217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เครป เฮ้าส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*