ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาปลูกป่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร


42 หมู่ที่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร ตั้งอยู่ที่

42 หมู่ที่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร

ได้แก่ 0573559000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตายายสวนเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*