ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตู้ ชั้นวางของเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800


210 หมู่ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800 ตั้งอยู่ที่

210 หมู่ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800

ได้แก่ 0573559000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอฟ 1800:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*