ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบติดตั้งระบบผ่านสายเคเบิ้ลทุกประเภทและระบบกระจายสัญญาณในอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม


34/4 หมู่ที่ 1 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม ตั้งอยู่ที่

34/4 หมู่ที่ 1 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม

ได้แก่ 0573559000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกร เทเลคอม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*