ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการติดตั้ง อุปกรณ์จีพีเอส สำหรับติดตามยานพาหนะทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์


100/86 หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์ ตั้งอยู่ที่

100/86 หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์

ได้แก่ 0573559000268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*