ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายปลีกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และเครื่องประดับยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม


111/14-15 หมู่ที่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม ตั้งอยู่ที่

111/14-15 หมู่ที่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม

ได้แก่ 0573559000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*