ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา  ผ้าม่าน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด เฟอร์นิเจอร์ งานกระจกอลูมิเนียมและผ้าม่าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน


240 หมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน ตั้งอยู่ที่

240 หมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่านเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน

ได้แก่ 0573559000314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันทนา ผ้าม่าน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*