ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเดินพิธีศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง


26 หมู่บ้านนาปง หมู่ที่ 8 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง ตั้งอยู่ที่

26 หมู่บ้านนาปง หมู่ที่ 8 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง

ได้แก่ 0573559000322
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอวายอินเตอร์ชิปปิ้ง:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*