ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่


190 หมู่ที่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่

190 หมู่ที่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่

ได้แก่ 0573559000349
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน คอฟฟี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*