ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและนำเข้ามาในประเทศ ส่งออก ไปยังต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด


119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด ตั้งอยู่ที่

119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด

ได้แก่ 0573559000357
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเอก เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*