ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องอะไหล่รถแทรกเตอร์ อะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน


403/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน ตั้งอยู่ที่

403/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จันเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน

ได้แก่ 0573559000365
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.แทรคเตอร์ แม่จัน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*