ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า -ส่งออก สินค้าอุปโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต


56/1 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ตั้งอยู่ที่

56/1 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ได้แก่ 0573559000381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิวัฒน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*