บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด"

บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดและสินค้าทางการเกษตร สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด


610/126 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด ตั้งอยู่ที่

610/126 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด

ได้แก่ 0575558000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดราก้อน อินเตอร์เทรด (2014) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*