บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด"

บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด


16 หมู่ที่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 หมู่ที่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด

ได้แก่ 0575558000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บริลเลี่ยนท์ เบสท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*