บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด"

บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย คีย์การ์ด ฟิงเกอร์สแกนตู้สาขาโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด


146/2 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด ตั้งอยู่ที่

146/2 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด

ได้แก่ 0575558000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง เชียงราย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*