บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด"

บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกเครื่องจักร รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด


693/136 หมู่ที่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

693/136 หมู่ที่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0575558000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนย์ ลา ลาร์ ฮู คยาร์ ลอว์ ไมนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*