บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด"

บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด


31 หมู่ที่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 หมู่ที่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด

ได้แก่ 0575558000142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟ.ที.ดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*