บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด"

บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีตัวถังรถยนต์ เคลือบสีรถยนต์ โดยการพ่นสี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด


53 หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

53 หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0575558000177
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษมมอเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*