บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด


67 หมู่ที่ 15 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

67 หมู่ที่ 15 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0575558000185
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*