บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด"

บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการที่สนับสนุนการศึกษา การบริการที่มิใช่การสอน แต่สนับสนุนกระบวนการหรือระบบการศึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด


375 หมู่ที่ 13 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

375 หมู่ที่ 13 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0575559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ริปเปอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*