บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด"

บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตามวิธีศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด


49/3 หมู่ที่ 1 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/3 หมู่ที่ 1 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

แผนที่บริษัท บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด

ได้แก่ 0575559000022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลเบิล เนเชอรัล ริซอร์สเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*