บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด"

บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ หรือ ส่งเสริมกีฬาอาชีพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด


177/6 หมู่ที่ 1 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด ตั้งอยู่ที่

177/6 หมู่ที่ 1 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

แผนที่บริษัท บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด

ได้แก่ 0575559000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟุตบอลเชียงราย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*