บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด"

บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด


1001 หมู่ที่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

1001 หมู่ที่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แผนที่บริษัท บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด

ได้แก่ 0575559000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กาแฟวาวี ออร์แกนิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*