บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด


225/2 หมู่ที่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

225/2 หมู่ที่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0575559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*