บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า-ส่งออก สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด


58 หมู่ที่ 12 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

58 หมู่ที่ 12 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0575559000103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตุงจัย อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*