บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด"

บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้าของชำร่วย พรีเมี่ยม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด


21 หมู่ที่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด ตั้งอยู่ที่

21 หมู่ที่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

แผนที่บริษัท บริษัท ปิติจักรวาล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด

ได้แก่ 0575559000146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิติจักรวาล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*