บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด"

บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายผลิตและแปรรูปเมล็ดกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด


148 หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

148 หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

แผนที่บริษัท บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด

ได้แก่ 0575559000154
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทรบส์ พีเพิล คอฟฟี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*