บริษัท ดิเทอมิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิเทอมิน จำกัด"

บริษัท ดิเทอมิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิเทอมิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิเทอมิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ส่งเข้ามาและส่งออกอลูมิเนียมไปยังต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิเทอมิน จำกัด


181 หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ถนนแม่สาย-เชียงแสน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิเทอมิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

181 หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ถนนแม่สาย-เชียงแสน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท บริษัท ดิเทอมิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิเทอมิน จำกัด

ได้แก่ 0575559000162
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิเทอมิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิเทอมิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*