บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด"

บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งบ้านทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด


29/4 ถนนประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/4 ถนนประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0575559000171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุณณดา บิวดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*