บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด"

บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายทองคำ ทั้งทองรูปพรรณ และทองแท่ง รวมถึงอัญมณีอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด


240 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด ตั้งอยู่ที่

240 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด

ได้แก่ 0575559000197
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*