บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด


150 หมู่ที่ 1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

150 หมู่ที่ 1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0575559000227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญลาภ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*