บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด"

บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายทองคำ ทั้งทองรูปพรรณ และทองคำแท่ง รวมถึงอัญมณีอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด


284/1 ถนนสุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

284/1 ถนนสุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด

ได้แก่ 0575559000243
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*