บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด"

บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผ้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด


1 หมู่ที่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด

ได้แก่ 0575559000251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*