บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด"

บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับจำหน่ายของที่ระลึก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด


157 หมู่ที่ 6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด ตั้งอยู่ที่

157 หมู่ที่ 6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

แผนที่บริษัท บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด

ได้แก่ 0575559000260
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทวีคูณ 1977 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*