บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสุขภัณฑ์ เซรามิค อุปกรณ์ห้องน้ำ ห้องครัว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด


507 หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

507 หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

แผนที่บริษัท บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0575559000286
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลทีโฮมแอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*