บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดทำสื่อโฆษณาทุกชนิดและสถานนีวิทยุชุมชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


432/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

432/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0575559000294
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลูเซิร์ฟ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*