บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด"

บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เช่น น้ำตาล ข้าวสาร และเครื่องดื่มชูกำงลัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด


1 หมู่ที่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด

ได้แก่ 0575559000316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยรุ่งเรือง 168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*