ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสุราแช่ สุราผลไม้สุราแช่พื้นเมือง สุรากลั่นชุมชนและผลิตหัวเชื้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่


240 หมู่ที่ 1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่ ตั้งอยู่ที่

240 หมู่ที่ 1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่

ได้แก่ 0583559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักเมืองแม่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*