ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์


211/11 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์ ตั้งอยู่ที่

211/11 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์

ได้แก่ 0603558000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อะไหล่วิทยุโทรทัศน์ อีเล็คโทรนิคส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*