ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปุ๋ย ยา และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร


272/3 หมู่ที่ 8 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร ตั้งอยู่ที่

272/3 หมู่ที่ 8 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร

ได้แก่ 0603558000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร การเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*