ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด


4/1 หมู่ที่ 7 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

4/1 หมู่ที่ 7 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0603558000123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนนี่ไรซ์อินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*